loader image

FOGARES

CORVOS II

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO corvos ii SitioValdecorvos – Pontevedra PromotorInstituto Galego de Vivenda e Solo Ano2009 Superficie (m²)16.634,85 Orzamento (€)13.083.819,51 CoautoresYago Lenguas Cuestiónase o planexamento existente: en vez de tres bloques soltos, propóñense dous bloques aliñados coas ruas: un horizontal, o outro escalonado coa pendente. Entre eles, un parque público que respeita a vexetación …

CORVOS II Leer más »

CORVOS I

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO corvos i SitioValdecorvo – Pontevedra PromotorXestur – Xunta de Galicia Ano2008 Superficie (m²)15.802 Orzamento (€)5.019.979 CoautoresYago Lenguas Cada un dos cubos propostos polo planeamento descomponse en dous bloques diferentes: un voado e con locais en planta baixa, o outro íntegramente de vivendas. A relación entre a rua e o parque …

CORVOS I Leer más »

SANT CUGAT

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO sant cugat SitioSant Cugat – Barcelona PromotorPROMUSA Ano2010 Superficie (m²)3.265,8 Orzamento (€)1.976.658,79 CoautoresEric Trillo Minimízase o impacto visual do conxunto ao formalizalo como volumes independentes unidos por núcleos de comunicación remetidos. Así, cada volume ten a escale dunha casa unifamiliar das que caracteriza o entorno e pode situarse a un …

SANT CUGAT Leer más »

TORRE BARÓ

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO torre baró SitioBarcelona PromotorAjuntament de Barcelona Ano2005 Superficie (m²)6.346 Orzamento (€)– CoautoresJosé M. Navarro Conseguir, nunha parcela cunha cara hostil e outra amábel, que todas as viviendas teñan polo menos a peza principal orientada á praza e ao sol. Descomponse o bloque en dous: Atrás, á autoestrada, duas murallas azuis, …

TORRE BARÓ Leer más »

TORTOSA

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO tortosa SitioTortosa PromotorPrivado Ano2004 Superficie (m²)180 Orzamento (€)240.000 CoautoresJosé M. Navarro O encontro entre a edificación rural preexistente e a súa ampliación dá lugar a un patio de acceso pechado e protexido do vento. A ampliación, aberta ao sur e ao oliveiral, enmarca a horizontal paisaxe cun xogo de cubertas …

TORTOSA Leer más »

EL MOLINAR

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO el molinar SitioEl Molinar – Palma de Mallorca PromotorInstitut Balear de l’habitage (IBAVI) Ano2009 Superficie (m²)5.028,75 Orzamento (€)4.254.015 CoautoresMaribel RieraLeyre Vitoria O edificio, que ocupa a totalidade da parcela para contribuir a consolidar o tecido urbano, alberga un centro de dia e vivendas para maiores organizadas arredor de varios patios …

EL MOLINAR Leer más »

CORDOBA II

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO cordoba ii SitioCórdoba PromotorVIMCORSA Ano2011 Superficie (m²)6.825,32 Orzamento (€)3.276.153,6 Coautores– A cuadra pechada prevista polo planeamento ábrese para que o seu espacio interior se funda coa cidade, convertíndose nun edificio-praza que pode ser disfrutado polo conxunto dos cordobeses. Un amplio graderío volcado á praza permite acceder ás diferentes plantas, subir …

CORDOBA II Leer más »

FERROL

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO ferrol Sitio28 Viviendas de protección Oficial PromotorInstituto Galego de Vivenda e Solo Ano2009 Superficie (m²)– Orzamento (€)3.154.119,67 Coautores28 Officially Protected Homes O concurso propuña partir dun anteproxecto previo sobre o que plantexamos as seguintes melloras: Reducción de núcleos de comunicación vertical Melloras de distribución das vivendas para incrementar o número …

FERROL Leer más »