loader image

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO

torre baró

Sitio
Barcelona

Promotor
Ajuntament de Barcelona

Ano
2005

Superficie (m²)
6.346

Orzamento (€)

Coautores
José M. Navarro

Conseguir, nunha parcela cunha cara hostil e outra amábel, que todas as viviendas teñan polo menos a peza principal orientada á praza e ao sol.

Descomponse o bloque en dous:

Atrás, á autoestrada, duas murallas azuis, de ocos pequenos, que conteñen únicamente dormitorios e cociñas.

Diante, á praza, catro «torres» separadas entre sí, de maneira que as vivendas de atrás poidan ver a plaza. Cada torre contén un núcleo de circulación vertical, e marca o acceso a un portal.

©2023 – IAGO LÓPEZ | Powered by Oli