loader image

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO

sant cugat

Sitio
Sant Cugat – Barcelona

Promotor
PROMUSA

Ano
2010

Superficie (m²)
3.265,8

Orzamento (€)
1.976.658,79

Coautores
Eric Trillo

Minimízase o impacto visual do conxunto ao formalizalo como volumes independentes unidos por núcleos de comunicación remetidos. Así, cada volume ten a escale dunha casa unifamiliar das que caracteriza o entorno e pode situarse a un mivel diferente, facilitando a adaptación topográfica á complexa parcela.

Cada volume está modulado para permitir a industrialización de gran parte dos elementos que o compoñen. O sistema estructural é do tipo “Light Steel Framing”, con fachadas portantes que evitan a presencia de pilares e permiten unha posta en obra áxil.

©2023 – IAGO LÓPEZ | Powered by Oli