loader image

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO

corvos i

Sitio
Valdecorvo – Pontevedra

Promotor
Xestur – Xunta de Galicia

Ano
2008

Superficie (m²)
15.802

Orzamento (€)
5.019.979

Coautores
Yago Lenguas

Cada un dos cubos propostos polo planeamento descomponse en dous bloques diferentes: un voado e con locais en planta baixa, o outro íntegramente de vivendas.

A relación entre a rua e o parque poténciase ao plantexar unha conexión por edificio en lugar dunha conexión por parcela; e cuidase especialmente a visión do conxunto desde o parque, fragmentando e semienterrando o fronte de aparcamentos.

©2023 – IAGO LÓPEZ | Powered by Oli