loader image

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO

tortosa

Sitio
Tortosa

Promotor
Privado

Ano
2004

Superficie (m²)
180

Orzamento (€)
240.000

Coautores
José M. Navarro

O encontro entre a edificación rural preexistente e a súa ampliación dá lugar a un patio de acceso pechado e protexido do vento.

A ampliación, aberta ao sur e ao oliveiral, enmarca a horizontal paisaxe cun xogo de cubertas y aleiros que a protexen do inclemente sol.

Os materiais (ladrillo, forxados unidireccionais cerámicos, pavimentos de formigón pulido tintado en masa) deixanse vistos, potenciando a súa expresividade natural, en aberto contraste coa branca edificación orixinal.

©2023 – IAGO LÓPEZ | Powered by Oli