loader image

ENGLISH | ESPAÑOL | GALAICO

lugo

Emplazamiento
Escola de Enxeneria Civil

Promotor
Xunta de Galicia

Año
2009

Superficie (m²)

Presupuesto (€)

Co-autores
Yago Lenguas
Gonzalo Vázquez

Un volume compacto que libera a máxima superficie de parcela, respeta a topografía e a vexetación existentes, minimiza a excavación e permite futuras ampliacións do edificio.

Unha planta cadrada de 36 por 36 metros, organizada arredor dun atrio iluminado cenitalmente que optimiza o seu comportamento enerxético.

Unha estructura reticular modulada de 9m x 9m, que se expresa nas fachadas, posibilita unha gran flexibilidade de usos así como a prefabricación de gran parte do edificio.

Un único núcleo excéntrico deixa a planta completamente libre. A sua posición, no centro da parcela, evita a construcción dun segundo núcleo en caso dunha futura ampliación do edificio cara o norte.

©2023 – IAGO LÓPEZ | Powered by Oli